İngiltere’de öğrenciler ve veliler öğretmenlere nasıl davranıyor?

Öğretmenler öğrencilerin ve velilerin kendilerine kötü davrandığından sıklıkla şikayetçidir. İngiltere’de, üniversiteye kadarki eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle yapılan bir çalışmada öğretmenlerin maruz kaldığı bu kötü davranışlar ve öğretmenlerin stres düzeyleri araştırıldı. Sonuç, İngiltere için bile içler açısı.

Stresin depresyon ya da yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, şeker gibi pek çok hastalığın oluşumuna katkı sunduğu kanıtlanmıştır. Stres, ayrıca,vücudun bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek nezle, grip gibi hastalıkların daha şiddetli geçirilmesine; dikkati azaltarak iş kazalarının artmasına ya da iş doyumunu azaltarak verilen hizmetin kalitesinin düşmesine neden olur.

Öğretmenlik stresin yüksek olduğu bir meslektir. Yukarıda değinildiği üzere, stres, hem öğretmenlerin sağlığını hem de öğrencilerin aldığı eğitimi ve öğretimi olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, bu stresin önemli bir nedeni öğrenciler ve velilerinin okuldaki ve okul dışındaki davranışları da olabilir.

Gerçekten de, öğretmenler öğrencilerin ve velilerin kendilerine kötü davrandığından sıklıkla şikayetçidir. İngiltere’de, üniversiteye kadarki eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle yapılan bir çalışmada öğretmenlerin maruz kaldığı bu kötü davranışlar ve öğretmenlerin stres düzeyleri araştırıldı.

Araştırma, Bath Spa Üniversitesi, Psikoloji bölümünden J.M. Ravalier ve J. Walsh tarafından yapıldı.

Araştırma için İngiltere’deki yüksek öğrenim dışındaki tüm eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere e-posta yoluyla bir anket davetiyesi gönderildi. Davete yanıt verip anketin tamamını bitiren 1061 öğretmenin sağladığı veriler analiz edildi.

Bu öğretmenler 1-5 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veren kreş; 4-11 yaş arasındaki öğrenciler eğitim veren ilkokul; 11-18 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veren ortaokul ve 16 yaş ve üzerindeki öğrencilere eğitim veren ileri eğitim kurumlarında çalışmaktaydı. Katılımcıların büyük çoğunluğu kadındı. Katılımcıların yaş ortalaması 42 idi. Katılımcıların ortalama çalışma deneyimi 10 yıldı. Katılımcılar sözleşme yaptıkları süreden haftada ortalama 14 saat fazla çalışmaktaydılar.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyleydi:

  • Tüm eğitim seviyelerindeki öğretmenlerin çalışma koşulları kötüydü.
  • İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin stresi diğerlerinden daha yüksekti.
  • İlkokul öğretmenleri velilerin olumsuz davranışlarına daha fazla maruz kalıyordu. Her 10 ilkokul öğretmeninden 4’ü, her ortaokul öğretmeninden ise 2’si en az ayda bir kez okul sınırları içinde ya da telefon ya da internet üzerinden olumsuz veli davranışına maruz kaldığını bildirdi.
  • Ortaokul öğretmenleri öğrencilerin olumsuz davranışlarına daha fazla maruz kalıyordu. Ortaokul öğretmenleri çok fazla sayıda saygısız öğrenci davranışına maruz kaldıklarını bildirdi.
  • Sözleşmede kararlaştırılan süreden fazla çalışmanın öğretmenlerin streslerini önemli ölçüde etkilemiyordu. Bunun nedeni, bu şekilde çalışmanın olağan kabul edilmesi ve bunun yarattığı strese karşı dirençli olmak şeklinde yorumlandı.

 

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*