Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne mesleki bulaşıcı hastalıklar listesi..

YükümlülükHastalık Tehlikesi
Hastalıklar ve BelirtileriSüresiOlan Başlıca İşler
D – 1   Helminthiasis
 – Ankilostomiasis,3 ay – Tünel ve yeraltı maden işle-
 – Necatoriasis.3 ay   ri, pirinç tarlalarında, killi,
   nemli toprak zeminde ça-
   lışmalar.
D –  2  Tropik  hastalıklar
 – Malarya,40 gün – Bu gibi hastalıkların sap-
 – Amobiasis,30 gün   tandığı ve tedavi edildiği
 – Sarı humma,10 gün   sağlık örgütlerinde ve ku-
 – Veba,10 gün   rumlarında veya bu hasta-
 – Rekürrent ateş,12 gün   lıkların patojen ajanları
 – Dank,10 gün   ile çalışılan laboratuvarlar
 – Leishmanioz,7 ay   daki sağlık görevlerinde
 – Frambosie7 hafta   sağlık görevlerinde ve
 – Lepra,25 yıl   araştırmalarında çalışmalar.
 – Lekeli humma,20 gün
 – Riketsiöz.20 gün
D – 3  Hayvanlardan  insana  bulaşan  hastalıklar
 – Bruselloz,6 ay – Hayvan gütme, bakma, ter-
 – Tetanoz,30 gün   biye etme, veterinerlik hiz-
 – Şarbon,30 gün   metleri,
 – Salmonella enfeksiyonları30 gün – Hayvanlardan elde edilen
 – Weil hastalığı,14 gün   materyelle veya hayvan ar-
 – Kuduz,2 yıl   tıklarıyla yakın temas, bun-
 – Ornithozlar, psittakoz,30 gün   ların işlenmesi, saklanması,
 – Rekurrent ateş12 gün   taşınması ( ahır, mezbaha,
 – Şap hastalığı10 gün   hayvan taşımacılığı, veteri-
 – Çiçek,12 gün   riner hastaneleri, kasap sa-
 – Q humması30 gün   kadatçı, sucukçu, et ve balık
 – Lekeli humma20 gün   konserveciliği, süt ve süt
 – Ekinokok humması,1 yıl   mamullerinin işlenmesi,
 – Ruam,1 ay   mutfak işleri, hayvan deri-
 – Bovin tipi tüberküloz.1 yıl   si, kılı, yelesi, yünü, kemik
   v.b. nin işlendiği, toplan
   dığı, yok edildiği v.b. yer-
   lerdeki çalışmalar ),
 – Laboratuvarlarda bu hasta
   talıkların etkenleriyle
   veya hastalanmış hayvanlar-
   dan alınmış biyolojik
   materyalle yapılan ça-
   lışmalar.
D – 4   Meslek  gereği  enfeksiyon  hastalıklarına  özellikle  maruz
kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları
 – Viral hepatit,6 ay – Hastane, dispanser, polikli-
 – Tüberküloz,1 yıl   nik araştırma laboratuvarı
   v.b. sağlık kurumlarında
   çalışmalar.