İlyas Şeker: Üç-dört yıldır teftiş yapılamıyor sözü tamamıyla yanlıştır

İlyas Şeker

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, HDP’nin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili araştırma önergesine TBMM’de yanıt verdi.

İlyas Şeker’in yaptığı konuşma şöyle:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; HDP Grubunun araştırma önergesi üzerine AK PARTİ Grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında AK PARTİ Hükûmetimiz tarafından, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, tüm sosyal tarafların da görüşleri alınarak çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği açısından, çalışma hayatına ilişkin, çalışma ortamının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyip teftişler yapmaktadır. Teftiş ve denetimler yıllık programlı ve program dışı olarak yapılmaktadır; bu kapsamda, Kocaeli ilinde ve ülkemiz genelinde iş sağlığı ve güvenliği yönünde son beş yıl içerisinde yapılan teftişlere ilişkin istatistiki bilgilere bakacak olursak, 2018 yılında programlı 9.294 ve program dışı 3.555; 2021 yılında programlı 13.043, programsız 2.613 ve 2022 yılında da 5.951’i programlı ve 714 bini de programsız olarak teftişler yapılmış; bu, Türkiye geneli. Kocaeli’yle baktığımızda, Kocaeli’de 2018 yılında 169’u programlı, 128’i program dışı; 2021 yılında 403’ü tane programlı, 67’si program dışı ve 2022 yılında da 222 tanesi programlı ve 20 tanesi de program dışı olmak üzere teftişler yapılmıştır, bu kapsamda teftişler yapılmış. Ayrıca, sendikaların iş yeri üç-dört yıldır denetim yapılmadığı konusunda önergede bir ifade var. Bu ifade üzerine TÜRK-İŞ temsilcileriyle, HAK-İŞ temsilcileriyle ve DİSK sendikalarının temsilcileriyle bir telefon görüşmesi yaptım ve önergede böyle bir iddia var. “‘Üç-dört yıldır teftiş yapılamıyor.’ diye sizin adınıza kullanılan bir söz var, doğru mu?” diye söyledim “Elhak tamamı doğru değil, tamamıyla yanlıştır, teftişler yapılmaktadır.” diye de kendileri bizzat bunu ifade ettiler, hatta bu, DİSK’in Genel Başkan Yardımcısıydı.

Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Kocaeli, ülkemizde üretim ve dolayısıyla istihdamın üssü olması nedeniyle de ülke ekonomisine ve bütçesine ilk sırada katkı sağlamaktadır. 2020 yılında 49.020 iş yeri sayısıyla Türkiye’deki iş yeri sayısının yüzde 2,5’i, yine 2020 yılında 656.401 çalışan sayısıyla Türkiye çalışanının yüzde 3,27’sini oluşturmaktadır. Kocaeli’nde 2021 yılında iş kazası nedeniyle vefat eden sigortalı sayısı 47 olup 43’ü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır, 2022’de 11 işçimiz vefat etmiştir ve 11 işçinin 11’i de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır. 631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasından bugüne kadar iş yeri sayısının yüzde 21,7; çalışan sayısının yüzde 52,9 artmasına rağmen 100 binde işçide ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı oranı yüzde 40 oranında azalmıştır.

Yine, Kocaeli’nde işçi ölümünün fazla olduğu iddiası var; bu da tamamıyla doğru değildir, tamamıyla yanlıştır. Elimizde iş kazası nedeniyle yüz binde ölen işçi sayıları var: Hakkâri 1’inci sırada 27,4; Şırnak 2’nci sırada 11,6; Artvin 3’üncü sırada 20,4; Kocaeli 38’inci sırada yüzde 10,9; bunlar 2018’in verileri. 2020’de ise yine Kocaeli 38’inci sırada 3,6 oranıyla.

Doğruları içermediği için bu önergeye katılmadığımı ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.