ILO “İSG”yi işyerindeki temel ilke ve haklardan biri kabul etti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 110. Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC) sırasında iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) İşyerinde Temel İlkeler ve Haklardan biri sayan yeni bir kararı kabul etti.

Şimdiye kadar, ILO, İşyerinde Temel İlkeler ve Hakları dört kategoriye ayırmıştı:

  1. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının etkin bir şekilde tanınması
  2. Zorla veya zorunlu çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması
  3. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde ortadan kaldırılması
  4. İş ve meslek konusunda ayrımcılığın ortadan kaldırılması

ILC Konferansına katılan delegelerin bu yeni kararından sonra iş sağlığı ve güvenliği (İSG) beşinci kategori haline geldi.

1998’de kabul edilen ILO İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, tüm bu hakların evrensel olduğunu ve ekonomik kalkınma düzeyinden bağımsız olarak tüm devletlerdeki insanlar için geçerli olduğunu belirtir. Özellikle, işsizler ve göçmen işçiler de dahil olmak üzere özel ihtiyaçları olan gruplardan bahseder.

Bu dönüm noktası niteliğindeki kararla, ILO’ya üye tüm devletler  güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına ilişkin temel hakka saygı duymayı ve bu hakkı desteklemeyi taahhüt ediyor.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.