ILO’dan ÇSGB personeline çocuk işçiliği eğitimi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ilgili birimlerine kapasite geliştirme eğitimi verdi.

Eğitim, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında, paydaş kurumlara yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi Programı kapsamında düzenlendi.

Eğitim programı aracılığıyla, paydaş kişi ve kuruluşlarda çocuk işçiliği ve bilhassa mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratılması ve kurumlarda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik politikaların koordinasyonu, planlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Eğitimlerde çocuk işçiliğinin kök nedenlerine, yetişkinlerin çalışma ilişkilerinde yaşanan sorunların çocukların hayatlarına yansımalarına özel bir vurgu yapılıyor.

Programın açılış konuşmalarını programı koordine eden ILO Türkiye Ofisi Yönetişim ve Uyum Uzmanı Nuran Torun Atış ve Kıdemli Proje Koordinatörü Fatma Gelir Ünal ile ÇSGB Çalışma Uzmanı Elif Bor yaptı.

Eğitimi, alanın uzmanları Ceren Ababay Tosyalı, Dr. Ayşe Beyazova, Prof. Dr. Yücel Uyanık, Doç. Dr. Hande Bahar Aykaç, Prof. Dr. Can Umut Çiner, Doç. Dr. Hasan Tolga Bölükbaşı, Dr. Ferman Erim verdi.

İlk bölümünde çocuk işçiliği konusundaki kavramsal ve yasal çerçevenin ele alındığı eğitimde çocuk hakları ve çocuk işçiliği, çocuk işçiliğinin mevcut durumu, sebep ve sonuçları, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sona erdirilmesine ilişkin küresel politika öncelikleri ve dünya genelinden iyi uygulama örnekleri verildi. Çocuk işçiliğine dair mevzuat ve tanımların anlatıldığı bölümün ardından mevsimlik gezici tarım ve çocuk işçiliği konusuna girişi yapıldı, mevsimlik gezici tarımda çalışma ve yaşam koşulları ele alındı.

Öğleden sonraki oturumda ise ulusal mevzuat kapsamında kurumsal roller ve sorumluluklar konusu ile işbirliği ve koordinasyon mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliği, mevsimlik göçebe tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik kurumsal mekanizmalar ve politika gelişimi, mevsimlik göçebe tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik vaka yönetimi ve iletişim araçları ve uygulamaları ve mevsimlik göçebe tarımda çalışma ilişkilerinde haklar ve sorumluluklar konuları ele alındı.

İkinci günde ise politika program ve plan geliştirme ve uygulama, mevsimlik tarımda çalışan ya da çalışma riski bulunan çocuklara yönelik müdahale yöntemleri çocuklar ve ailelerle iletişim ile, bu konuda farkındalığın artırılması konusu işlendi.

Eğitimlerle, Çalışma Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları, 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimlerinde görevli İŞKUR, SGK ve ASHB personeli, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı’nda sorumlu ve paydaş kuruluş olarak belirlenen kamu kurumları ve sosyal tarafların merkez ve proje illerindeki teşkilatından stratejik ve idari personeli, Proje illerindeki öğretmenler, okul müdürleri ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan, çocuklar ve aileleriyle doğrudan temastaki kamu personeli, Proje illerindeki tarımsal işverenler ve muhtarlar, Proje illerinde jandarma ve Proje illerinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik faaliyet gösteren STK’lardan toplam 4000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kapasite geliştirme eğitimi programı, proje uygulama illeri olan Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya, Düzce, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Malatya, Adana, Mersin, Hatay, İzmir ve Manisa’da devam edecek.

(Kaynak: ILO)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.