Gürültü maruziyeti ve kanser riski

İran’dan 4 bilim insanı gürültüye maruz kalma ile kanser riskinin artması arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel yayınları derledi.

Gürültüye maruz kalma ile kanser riskinin artması arasındaki ilişkiyi araştırmak çok az ilgi görmüştür.

İran‘dan 4 bilim insanı (Milad Abbasi, Saeid Yazdanirad, Hossein Dehdarirad ve Debra Hughes) bu ilişkiyi araştırmış olan bilimsel çalışmaların bir derlemesini yaptı.

Bunun için 21 Nisan 2022 tarihine kadar Scopus, PubMed, Web of Science ve Embase olmak üzere dört bilimsel yayın sitesi tarandı. Çevresel gürültü, mesleki gürültü, boş zaman ya da eğlence gürültüsü gibi gürültünün tüm çeşitleri göz önünde bulunduruldu.

Konuyla ilgili 1855 bilimsel yayın bulundu. Ancak gerekli koşulları taşımayan 1836 yayın elendi ve çalışmaya 19 yayın dahil edildi.

Çalışmada şu sonuçlara ulaşıldı.

5 yayın mesleki gürültü ya da boş zaman gürültüsü ile akustik nörinom (işitme ve denge siniri olan 8. kafa sinirini tutan bir tür tümör) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu iddia ediyordu.

4 yayın çevresel gürültü ile meme kanseri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu iddia ediyordu.

2 yayın Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma (lenf kanserleri) riskinin, 2 yayın ise çevresel gürültü ile kolon (kalın bağırsak) kanseri riskinin artışını vurguladı.

Araştırmacılar konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

Toplamda, sonuçlar, gürültüye maruz kalmanın, özellikle uzun süreli ve sürekli yüksek gürültüye maruz kalmanın bazı kanserlerin sık görülmesine yol açabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, bunun doğrulanması için daha fazla epidemiyolojik çalışma yapılması ve bu etkiler için kesin biyolojik mekanizma ve yolun araştırılması gerekir.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.