Güney Çin’deki yapay elmas üretimi işçilerinde silikozis

Çinli bilim insanlarının araştırması, yapay (sentetik) elmas üretimi işçilerinde “silikozis” isimli akciğer hastalığının varlığını ilk kez bildirdi.

Silikozis, kristal silika denilen bir maddenin akciğerlerde birikmesi ile oluşan, tedavisi olmayan ve solunum yetmezliği nedeniyle ölüme neden olan bir hastalıktır. Kristal silika kum, çakıl, taş, seramik ve değerli taşlar içinde bulunur. Üretim süreçleri bunlarla ilgili ya da bunların kullanıldığı inşaat, madencilik, el sanatlarıve diş teknisyenliği gibi sektörlerde çalışanlar kristal silikaya maruziyet riski taşır.

Hong Kong ve Hindistan’daki yeşim taşı ve değerli taş fabrikalarında çalışan işçilerde silikozis bildirilmiş olmasına rağmen, yapay (sentetik) elmas üretimi işçilerinde silikozis daha önce hiç bildirilmemişti.

Çalışmayı Çin‘deki Guangdong Meslek Hastalıkları Tedavi ve Önleme Hastanesi‘nden beş bilim insanı (C. Wen, X. Wen, R. Li, S. Su ve H. Xu) yürüttü. Çalışmanın sonuçları Ağustos 2019’da yayınlandı.

Çalışmada Güney Çin‘deki bir yapay elmas fabrikasından incelendi.

Bu fabrikadan, 2006-2012 yılları arasında, daha önce silikozis geçirmemiş 98 kişinin  silikozis nedeniyle devlete bildirildiği ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, bu kişilerin ortalama 9 yıl kristal silikaya maruz kaldıktan sonra silikozis hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Ancak maruziyet süresinin 3 yıla düştüğü ya da 16 yıla çıktığı durumlar da vardı.

Bu 98 kişinin 88’i delme, 8’i parlatma işçisiydi.

Fabrikadan toplanan toplam toz örneklerinin yaklaşık üçte biri, solunabilir toz örneklerinin ise yaklaşık beşte biri Çin’de izin verilen maruziyet seviyelerinin üzerindeydi.

Araştırmacıların konuyla ilgili önerileri ise şöyle: “Bizim üzerinde çalıştığımız fabrikadaki silikozis varlığına katkıda bulunan şeyler silika tozuna maruziyet, etkili olmayan toz kontrol yöntemleri ve yetersiz sağlık gözetimiydi. Silika tozuna maruz kalındığının belirlenmesi ve etkili toz kontrol önlemleri yapay elmas işçilerindeki silikozis riskini azaltacaktır.

(04.09.2019)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.