Dünya Tabipler Birliği sağlık çalışanları için alarm verdi

Dünya Tabipler Birliği (DTB), birçok ülkeden gelen verilere göre sağlık çalışanları arasında vakaların alarm verici boyuta ulaştığını duyurarak, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının koşullarının düzeltilmesi için dünya devletlerine çağrı yaptı.

DTB, küresel çapta yaşanan Kovid-19 salgınında en ön saflarda mücadele eden hekim ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, dünya devletlerine 8 maddelik çağrıda bulundu.

Dünyanın birçok yerinden gelen verilere göre sağlık çalışanları arasında vakaların alarm verici boyuta ulaştığını duyuran DTB, Kovid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarının son dönemlerde karşılaştıkları en zorlu sorunlardan birini oluşturduğunun altını çizdi.

“ÖLÜMLER TIRMANIŞA GEÇTİ”

Yeterli maddi ve insan gücünün olmaması nedeniyle sağlık çalışanlarının sürekli enfeksiyon riski taşıdığını belirten DTB, “Enfeksiyonlu kişi sayısının fazlalığı, hekimler arasında görülen hastalık ve ölüm vakaları, sağlık çalışanları arasında fiziksel ve duygusal tükenişe yol açıyor. Dahası, binlerce hekim mesleğini yaparken ve meslek etiği görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiriyor” görüşlerini paylaşarak pandeminin birçok ülkede tırmanışıyla ölümlerin daha da arttığına dikkat çekti.

“MESLEK HASTALIĞI OLARAK TANINMALI”

Pandemiyle mücadele eden hekimlerin daha fazla çaba göstermesi gereken bir süreç yaşadığına dikkat çeken DTB, dünya devletlerine yaptığı çağrı ile şu önerileri dile getirdi:

  • Sağlık hizmetlerine süreklilik kazandırma ve olası salgınlarda elde hazır bulundurma açısından sağlık çalışanlarına yeterli malzeme ve kişisel koruyucu donanım sağlanmalı.
  • Müdahalelerde, sağlık hizmetlerine, tedaviye ve bulunabilecek aşılara erişimde eşitlik sağlanması açısından hükümetler kriz karşısında küresel ölçekte çok taraflı ve eşgüdümlü yaklaşım benimsemeli.
  • Pandeminin getirdiği maliyetlerin altından kalkılabilmesi, erişilebilir ve uygun nitelikte sağlık hizmeti sunulabilmesi açısından yeterli finansman sağlanmalı.
  • Ulusal tabip birliklerinin ve DTB’nin epidemiye karşı mücadelenin tüm aşamalarında planlama ve yönetim çalışmalarında yer almalı.
  • Sağlık hizmeti verilen ortamlarda şiddete sıfır tolerans ilkesini yaygınlaştırarak hekimlere yönelik şiddete ve hekimlerin damgalanmasına karşı mücadele edilmeli.
  • Günümüzde hekimlik mesleği; durumları ağır, dışlanmış ve çaresiz hastalar açısından çok az sayıdaki son savunma hatlarından biri olduğundan, bu kesimlerin asgari sağlığına, yaşam kalitesine ve insanlık onuruna özen gösterilmeli.
  • Hükümetler Kovid-19 toparlanma planlarının bir parçası olarak sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve direngen kılınması konusunu gündeme almalı.
  • Kovid-19 enfeksiyonu mesleki bir hastalık olarak tanınmalı ve tıp mesleği “risk altındaki meslek” ilan edilmeli. Bu bağlamda, sağlık çalışanlarının tıbbi bakımına, özellikle zihinsel sağlık alanında öncelik tanınmasını talep ediyoruz.

Yayınlanma Tarihi: 28.12.2020

Latif Sansür – Sözcü

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.