Dr. Özkan Kaan Karadağ

İş  ( Halk )  Sağlığı Bilim Uzmanı, Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde Halk Sağlığı-İş Sağlığı Yüksek Lisansını 2000 yılında, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Yüksek Lisansını 2005 yılında tamamladı. 1995 yılından bu yana meslek hastalıkları hastanelerinde çalışmıştır. 2000 yılından bu yana Türk Tabipleri Birliği işyeri hekimliği eğitimlerinde, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitimlerinde  eğitici olarak yer almıştır.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde, dergilerde yayınlanmış meslek hastalıkları, mesleki akciğer hastalıkları, mesleki kas iskelet hastalıkları, endüstriyel toksikoloji, hastane yönetimi, sosyal güvenlik sistemi konulu çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Solunum Araştırmaları Derneği, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Araştırma Önleme Vakfı (MESKA)  üyesidir. Üsküdar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş hijyeni ve ergonomi dersleri vermektedir.

İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları alanında çalışmaları nedeniyle kendisine Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Hizmet Ödülü verilmiştir.

Dr. Özkan Kaan Karadağ’ın sitedeki yazılarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.