Danıştay savcısı Kovid-19 genelgesinin iptalini istedi

Kovid-19’u iş kazası ve meslek hastalığı kapsamından çıkartan SGK genelgesi için Nakliyat-İş’in açtığı davada Danıştay Savcısı genelgenin iptalini istedi..

Kovid-19 genelgesi ile ilgili DİSK Nakliyat-İş sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Koronavirüs Pandemisinin ülkemizi etkisi altına aldığı 2020 yılının mart ayından itibaren “İşçilerin sağlığı patronların, kapitalistlerin kârından, daha değerlidir-önemlidir” diyerek Türkiye’nin dört bir yanında kampanyalar yürüttük.

Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren örgütlerinin isteği ile 07.05.2020 Tarihli ve 2020/12 Sayılı, bir Genelgeyle Kovid-19 ’un Meslek Hastalığı ve İş Kazası kapsamından çıkartılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine konuyla ilgili harekete geçen yine ilk sendika olan Sendikamız, SGK’nın işçi düşmanı Genelgesinin iptali talebiyle Danıştayda dava açmış, yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Danıştay, o aşamada işveren örgütlerinin isteği doğrultusunda çıkarılan söz konusu Genelgeyle ilgili yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmişti. Ancak dava devam etmişti.

Aradan geçen süre içerisinde de Sendikamızın, Kovid-19’un bir Meslek Hastalığı ve İş Kazası sayılması için yürüttüğü hukuki ve fiili mücadele aralıksız devam etmiş, kararlı mücadelemiz sonuç vermeye başlamıştır.

Danıştay Savcısı Şehnaz Gençay Karabulut, Covid-19’un Meslek Hastalığı ve İş Kazası kapsamında değerlendirilmesi konusunda hukukun ve vicdanının sesini dinlemiş, SGK’nın söz konusu işçi düşmanı Genelgesinin iptali yönünde görüş belirtmiştir.

Danıştay Savcısı konuyla ilgili mütalaasında “Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Kanun ile açıkça düzenlenen ve her somut olayda, gerek 5510 gerekse 6331 sayılı Yasalarda yer alan ölçütler çerçevesinde kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığının tanımının, daha alt bir düzenleme olan Genelge ile değiştirilemeyeceği açıktır” ifadelerini kullanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Ve 14. Maddelerine göndermeler yapılan mütalaada ayrıca “İşyerinde veya işyeri dışında Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın hiçbir Covid-19 pozitif vakasının iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmek suretiyle iş kazası ve meslek hastalığı tanımının daha alt bir düzenleme olan Genelge ile değiştirildiği sonucuna varıldığından, söz konusu Genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadelerine yer verilmiştir. Mütalaa, “Açıklanan nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Koronavirüs (Covid-19) konulu, 07/05/2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesinin iptali gerektiği düşünülmektedir” şeklinde sonlanmaktadır.

Danıştay Savcısının bu görüşleri, genel anlamda hukukla, uluslararası değerlendirmelerle, iş yasalarıyla ve Pandeminin gelmiş olduğu noktanın ülkemizde ve tüm dünyada yarattığı riskli durumla uyumluluk göstermektedir. Çünkü milyonlarca işçi ve emekçi, bu koşullarda canları pahasına üretim ve hizmet sektörlerinde çalışmaya devam etmektedir.

Danıştay Savcısının bu görüşü, Sendikamızın yürüttüğü Kovid-19 ‘un Meslek Hastalığı ve İş Kazası Kapsamında sayılması mücadelesinde önemli bir yer tutmaktadır. Danıştayın nihai kararını bu doğrultuda vermesini beklemekteyiz. Ancak bu doğrultudaki bir kararla Ulusal ve Uluslararası İş Yasalarına tam anlamıyla uyum sağlanmış olur.

Sendikamız İşçi Sınıfımıza ilişkin her konuda olduğu gibi bu konuda da mücadelesini sürdürecektir.”

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.