Çağrı merkezi çalışanları ağrıyla çalışıyor

Ülkemizde yapılan ve sonuçları yakında yayınlanan bir araştırma çağrı merkezi çalışanlarının kas-iskelet sistemi sorunlarını inceledi.

Çağrı merkezleri düzensiz ve uzun çalışma süreleri, hareketsiz çalışma, ekranlı araçlarla çalışma, performansa dayalı çalışma, uzun süre konuşarak çalışma, gürültülü ortamda ve havasız ortamda çalışma gibi pek çok tehlikeyi barındırır. Bu tehlikeler pek çok meslek hastalığı ve işle ilgili hastalığın zeminidir.

Çağrı merkezi çalışanlarının yaşadığı bu sağlık sorunlarından bir kısmı da kas ve iskelet sistemiyle ilgilidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar her 10 çağrı merkezi çalışanından dokuzunda kas-iskelet sistemiyle ilgili sağlık sorunları olduğunu göstermiştir.

Dilşad Akal (T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi) ve Mustafa Necmi İlhan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı) tarafından yapılan ve sonuçları yakında yayınlanan bir araştırma çağrı merkezi çalışanlarının kas-iskelet sistemi sorunlarını inceledi.

Çalışma kapsamında biri İç Anadolu Bölgesi, diğeri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere iki çağrı merkezinin çalışanlarına  anket uygulandı ve çağrı merkezleri bizzat gezilerek çalışma koşullar açısından gözlemlendi.

Gözlemlenen koşullardan bazıları çalışanların oturdukları masa yüksekliği/genişliği, çalışırken masa ile aralarındaki mesafe, bel/sırt/ ayak/el bileği desteği kullanıp kullanmama durumları, oturdukları sandalye yüksekliği, çalışanın diğer çalışanla arasındaki mesafedir.

Çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şunlardır:

Ağrı strese neden olabildiği gibi, stres de ağrıyı tetikleyebilmektedir. Çalışmada, yanıtlanan çağrılardaki kızgınlık seviyesi ile sırt ve omuz ağrıları arasında ilişki bulundu. Buna göre, çağrılardaki kızgınlık seviyesi arttıkça sırt ve omuz ağrısı yakınmaları da artmaktadır. Ayrıca, çalışanların sinirliliği arttıkça dirsek ağrılarının arttığı bulundu.

Kilolu çalışanlarda dirsek ağrısı, el bileği ağrısı ve sırt ağrısı daha fazla bulundu. Kilo bu hastalıkların oluşmasına katkı sunduğu gibi, çağrı merkezindeki çalışma koşulları da kilo alımını kolaylaştırmaktadır.

Çalışma ortamında elektromanyetik alana maruz kalanlarda boyun ağrısı şikayetinin çok fazla görüldüğü bulundu.

Tüm bunların nedeni ise çalışmanın bir başka bulgusunda gizlidir.

Çağrı merkezi çalışanlarının kullandıkları masa, sandalye, bilgisayar gibi çalışma ortamı ve araçlarında herhangi bir standart bulunmadı. Diğer bir deyişle, ne satın alırken ne de kullanırken herhangi bir mesleki sağlık korumasına önem verilmemektedir.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*