Bursa acil servis çalışanlarının kesici delici alet yaralanmaları

Bursa’daki kamu hastanelerinin acil servislerinde çalışan her 10 sağlık ve temizlik personelinden 6’sı son bir yıl içinde enjektör iğnesi ile yaralandı.

Delici ve kesici aletler ile yaralanma özellikle acil servis çalışanlarının önemli bir mesleki sorunudur. Çünkü, bu yaralanma biçimi, hem kanda bulunan mikropların acil servis çalışanlarına bulaşmasını sağlamakta, hem de bulaşan mikropların vücutta hastalık yapma ihtimalini arttırmaktadır.

Çekirge Devlet Hastanesi’den Sabahat Burcu Güney ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’den Özlem Köksal ve Vahide Aslıhan Durak  tarafından yürütülen bir çalışmayla Bursa ilindeki acil servis çalışanlarının delici ve kesici aletlerle yaralanmaları araştırıldı.

Çalışmaya Bursa’daki devlet, eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp araştırma görevlisi, pratisyen hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni, paramedik, acil personeli, temizlik personeli dahil edildi.

Çalışmaya katılan 326 kişiye son bir yıl içindeki kesici delici alet (enjektör iğnesi, sütür iğnesi, ampul, flakon, bistüri vb) yaralanmaları hakkında bir anket uygulandı.

Çalışmaya katılan her 3 kişiden 1 tanesinin başından son bir yıl içinde kesici delici alet yaralanması geçmişti.

Her 10 yaralanmanın yaklaşık 6’sı enjjektör iğnesi ile, 3’ü ise ilaç ampulü ya da flakonu ile olmaktaydı.

En sık görülen yaralanma oluş şekli ilaç ampulü ya da flakonunu kırarkenki yaralanmaydı. Bunu, enjektör iğnesi kapatırkenki yaralanma izliyordu.

Her 10 yaralanmadan 6’sı, “yaralanan malzeme mikroplu olmadığı için” herhangi bir şekilde rapor edilmemişti.

(03.11.2017)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.