Bina tuvalet ve banyo temizlik sorumlusu

Aşağıdaki hastalıklar bina tuvalet ve banyo temizlik sorumlusu için meslek hastalığı olabilir:

  • Alerjik rinit
  • Astım
  • Hafif bilişsel bozukluk
  • Hepatit A
  • Hepatit B
  • İrritan kontak dermatit
  • Kontak ürtiker
  • Toksik ensefalopati

 

 

 

 

 

 

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.