Bilişim teknolojisi çalışanları 5 kat daha hareketsiz

İngiltere’de, her sektörden 10.931 bilişim teknolojisi çalışanının sağlık verileri ile diğer tüm sektörlerden 287.151 çalışanın sağlık verileri karşılaştırıldı.

Bilişim teknolojisi (BT) kavramı ülkemizde, İngilizcesinden hareketle, İT (Information technology) olarak yerleşmiştir ve kurum içi gündelik dilde kısaca ay-ti olarak kullanılır.

Bilişim teknolojisi çalışanları, bilgisayar kullanan herhangi bir kişiden farklı olarak, temelde bilgisayar sistemleri geliştiren ve yürüten kişilerdir. Bu kişilerin yazılım, donanım ve ağ tasarımı ve yönetimi; veri yönetimi (depolama, yönetim, erişim, işleme, koruma); destek masası gibi pek çok rolleri vardır. Ayrıca, BT artık hayatın her alanında yaygın olarak kullanıldığı için, BT çalışanları kamu ya da özel, her sektörde yer almaktadır.

Bilişim teknolojisinin ilerlemesi bilişim teknolojisi işgücünde de hızlı bir büyümeye neden oldu. Ancak, BT sektörü artan işgücü ihtiyacı ve maliyet tasarrufu nedeniyle Asya‘ya kaydığı için, BT çalışanları ile ilgili mesleki sağlık araştırmaları da bu ülkelerden kaynaklanmaktadır. Avrupa ve Kuzey Amerika‘da bilişim teknolojisi çalışanlarının sağlık ve esenliği ile ilgili çok az resmi araştırma vardır. Olan araştırmaların çoğu ise tek bir sektör ya da şirketi kapsayan küçük ölçekli çalışmalardır. Bu araştırmalar da kas-iskelet sistemi sorunları, görsel zorlanma/yorulma ve stres/psikolojik sorunlara odaklanmıştır.

İngiltere, Glasgow Üniversitesi‘nden beş bilim insanı (D. Lalloo, J. Lewsey, S. V. Katikireddi, E. B. Macdonald, E. Demou) konuyla ilgili olarak önemli bir araştırmaya imza attı.

Araştırma için, Biobank çalışması kapsamında, İngiltere’de 2006-2010 arasında, 40-69 yaşları arasındaki 500.000’den fazla kişinin anket, yüz yüze görüşme ve fiziksel-biyolojik ölçümler içeren veriler analiz edildi. Çalışmaya 287.151 kişinin verisi dahil edildi. Bunun 10.931’i (%4) BT çalışanıydı.

Çalışma sonucunda ortaya çıkan önemli bilgiler şunlar:

  • Uyku süresi açısından BT çalışanları ile diğer tüm çalışanlar arasında bir fark görülmedi. Ancak BT çalışanları diğer tüm çalışanlara kıyasla uyuyamamaktan ya da uykusuz kalmaktan daha az rahatsızdı.
  • BT çalışanlarının iş dışında, günde 2 saatten fazla bilgisayar ekranı başında kalma olasılığı diğer tüm katılımcılardan daha yüksekti.
  • BT çalışanlarının işlerinin hareketsiz olma olasılığı diğer tüm çalışanlardan beş kat daha yüksekti.
  • BT çalışanlarının işlerinden mutsuz olma olasılığı diğer tüm çalışanlara kıyasla daha yüksekti.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar araştırma sonucuna şöyle dikkat çektiler: “Bilişim teknolojisi bizlere fiziksel hareketlilik izleme cihazları ya da düzenli olarak kalkmamızı ve hareket etmemizi hatırlatan yönlendirici uygulamalar sağlamış olsa da, bulgularımız, bilişim teknolojisi  çalışanlarının bizzat kendilerinin bu önemli sağlığı geliştirme önerisine uymadıklarını vurgulamaktadır.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.