Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesi ve bu hastalıkların iş sağlığı, iş güvenliği, sektör ve meslek ilişkileri hakkında bilgiler..

 1. Akut barsak enfeksiyonu
 2. Ağır akut solunum yetmezliği sendromu (SARS)
 3. Avian influenza enfeksiyonu – İnsanlarda (A/H5, A/H7 ve A/H9)
 4. Batı Nil virüsü enfeksiyonu
 5. Boğmaca
 6. Botulismus, besin kaynaklı
 7. Bruselloz
 8. Campylobacter enfeksiyonu (Campylobacter jejuni/coli)
 9. Chikungunya ateşi
 10. Chlamydia trachomatis (cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkeni olarak)
 11. Clostridium difficile enfeksiyonu
 12. Cryptosporidium enfeksiyonu
 13. Çiçek
 14. Çocuk felci (Poliomyelitis)
 15. Dengue virüs enfeksiyonu
 16. Difteri
 17. Ebola virüs hastalığı
 18. Ekinokokkoz
 19. Entamoeba histolytica (amipli dizanteri etkeni olarak)
 20. Epidemik tifüs
 21. Escherichia coli enfeksiyonu (Verotoksijenik (VTEC) /Shigatoksijenik (STEC) / Enterohemorajik (EHEC)
 22. Giardia intestinalis enfeksiyonu
 23. Gonore
 24. Hanta virüs enfeksiyonları
 25. Hepatit A
 26. Hepatit B
 27. Hepatit C
 28. Hepatit D
 29. Hepatit E
 30. HIV enfeksiyonu /AIDS (Edinilmiş immün yetmezlik sendromu)
 31. İnfluenza
 32. İnvaziv haemophilus influenzae hastalıkları
 33. İnvaziv meningokokal hastalık
 34. İnvaziv pnömokokal hastalıklar
 35. Kabakulak
 36. Kala-azar (Visseral leishmaniasis)
 37. Kene kaynaklı ensefalit
 38. Kırım kongo kanamalı ateşi
 39. Kızamık
 40. Kızamıkçık
 41. Konjenital kızamıkçık sendromu (KKS)
 42. Kolera
 43. Kuduz
 44. Kuduz riskli temas
 45. Lejyoner hastalığı
 46. Lepra
 47. Leptospiroz
 48. Listeria monocytogenes enfeksiyonu
 49. Lyme hastalığı
 50. MERS (Coronavirus)
 51. Norovirüs enfeksiyonu
 52. Q Ateşi
 53. Rotavirüs enfeksiyonu
 54. Salmonella enfeksiyonu
 55. Salmonella Typhi enfeksiyonu (Tifo; enterik ateş)
 56. Sarı humma
 57. Shigella enfeksiyonu
 58. Sıtma
 59. Sifiliz
 60. Subakut sklerozan panensefalit
 61. Konjenital sifiliz
 62. Suçiçeği (Varisella)
 63. Şarbon
 64. Şark çıbanı (Kutanöz leishmaniasis)
 65. Tetanoz
 66. Neonatal tetanoz
 67. Toksoplazmoz
 68. Trahom
 69. Trişinelloz
 70. Tularemi
 71. Tüberküloz
 72. Veba
 73. Viral hemorajik ateş sendromu
 74. Yeni Varyant Creutzfeldt Jacob Hastalığı
 75. Yersinia enfeksiyonu
 76. Zika virüs hastalığı
 77. Konjenital Zika virüs hastalığı
 78. Antimikrobiyal direnç
 79. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar
 80. Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumları
 81. Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*