Astım belirtileri çalışma saatlerinde şiddetleniyor

Ülkemizin yedi bilim insanı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, astım hastası çalışanların astım belirtileri işyerinde çalışırken şiddetleniyor.

Yetişkinlerde başlayan her 4 astım hastalığından 1 tanesinin mesleki maruziyet ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Astım hastalarının astım belirtileri ile mesleki ve işyeri maruziyetleri arasındaki ilişki, ülkemizde bir araştırmanın konusu oldu.

Araştırma, ülkemizden yedi bilim insanı (Dilşad Mungan, İpek Özmen, Fatma Evyapan, Füsun Topçu, Metin Akgün, Peri Arbak ve Yılmaz Bülbül) tarafından gerçekleştirildi.

Araştırma için, araştırmadan en az altı ay önce astım tanısı alan ve Ankara, İstanbul, Erzurum, Düzce, Trabzon, Denizli ve Diyarbakır’daki göğüs hastalıkları polikliniklerinde izlenen yetişkin hastalar incelendi.

Araştırmaya katılanların yarısı astım belirtilerinin çalışma saatlerinde şiddetlendiğini ifade etti.

Araştırmacıların konuyla ilgili düşünceleri şöyle: “Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız, Türkiye’de astımlı yetişkinlerin belirtileri ile işyeri arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çok merkezli çalışmadır.. Astımlı her yedi çalışandan yalnızca biri, yaptıkların işin hastalıkları üzerindeki etkisi hakkında hekimleri ile konuşmaktadır.. Biz, hekimin işle ilgili solunum belirtilerini tanımasının, hastalıklarını şiddetlendiren maddelere maruziyetlerini ortadan kaldırmada, hastalara yardımcı olacağına inanıyoruz.. İşyeri maruziyetini sınırlandırmak daha iyi astım kontrolüne yol açacaktır.”

(20.02.2020)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.