Acil servis çalışanları kendilerini güvende hissetmiyor

Konya’daki 9 hastanede görevli 241 temizlik görevlisi, hemşire, hekim ve ATT ile yürütülen bir araştırma acil servis çalışanlarının mesleki risklerini inceledi.

Hem hastaların hem de yakınlarının sağlık kurumlarının acillerinden beklentisi, doğal olarak, çok yüksektir. Hızlı ve etkili bir acil sağlık hizmeti alamamanın bedeli ağır olabilir.

Ancak, bir toplumunun acil sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak düzeyde yetişmiş insanı, teknolojik donanımı ve nitelikli bina altyapısı yoksa beklentiye yanıt vermek güçleşir.

Bu durumda, acil servis çalışanları, hem eksik olan şeyin boşluğunu doldurmak için daha fazla risk alarak çalışırlar, hem de yeterince hizmet alamadıklarını düşünen insanlarla karşı karşıya gelirler. Sağlık çalışanlarına en fazla şiddet uygulanan hastane bölümlerinden birincisi psikiyatri servisleri iken, ikinci sırada acil servisler gelmektedir.

Konya’daki 9 hastanede görevli 241 temizlik görevlisi, hemşire, hekim ve ATT ile yürütülen bir araştırma acil servis çalışanlarının mesleki risklerini inceledi.

Araştırma Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden Prof. Dr. Musa Özata ve Arş. Gör. Yusuf Akkoca ile Beyhekim Devlet Hastanesi’nden Hamza Bozoğlan tarafından, 2014 yılında gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları 2017 yılının sonlarında, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Vizyoner dergisinde yayınlandı.

Araştırmaya katılan acil servis çalışanları Akşehir Devlet Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyhekim Devlet Hastanesi, Konya Ereğli Devlet Hastanesi, Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi, Karapınar Devlet Hastanesi, Bozkır Devlet Hastanesi ve Beyşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktaydı.

Çalışma ortamında kendinizi güvende hissetme düzeyiniz nedir?” sorusuna her 10 acil servis çalışanından 3’ü hiç güvende hissetmediği yanıtını verirken, 6’sı kısmen güvende hissettiğini, 1’i ise kesinlikle güvende hissettiğini söyledi.

Çalışma alanında güvenliğinizi en çok tehdit eden ya da edebilecek riskler nelerdir” sorusuna verilen en yüksek yanıtlar, sırasıyla, “sözel hakaret, saldırı, fiziksel şiddet”, “bulaşıcı hastalıklar” ve “kesici ve delici aletlerle yaralanma”dır.

Her 10 çalışandan 3’ü işyerinde fiziksel şiddete 8’i ise sözel şiddete maruz kaldığını ifade etti. Aynı kişiler, fiziksel ya da sözel her 4 şiddet olayından yaklaşık 3 tanesinde şiddetin kaynağının hasta ve hasta yakınları olduğunu belirtti.

Her 10 acil servis çalışanından yaklaşık 4’ü işyerinde mobbing (yıldırma) davranışına maruz kaldığını ifade etti ancak bunların yaklaşık yarısı mobbingin kim tarafından yapıldığını açıklamadı.

Her 10 çalışandan 4’ü acil serviste kendisine hastalık bulaştığını söyledi, ancak bunların yaklaşık yarısı hastalığın hangi yolla bulaştığı sorusuna yanıt vermedi.

Her 10 acil servis çalışanından yalnızca 2’si bir çalışma diliminde 8 saat çalıştığını söyledi, 3’ü 16 saat, 4’ü ise ortalama 24 saat çalıştığını söyledi.

Acil servis çalışanlarının yarısı çalışırken istirahat edebilecekleri bir mekanın olmadığını söyledi.

Her 10 acil servis çalışanından 3’ü çalışırken alerjik reaksiyon yaşadığını, 4’ü ise kesici delici bir aletle yaralandığını söyledi.

(18.01.2018)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.