29. Ulusal Ergonomi Kongresi teması: Endüstri 4.0 ve Ergonomi

Leonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı eserinden ayrıntı

29. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türk Ergonomi Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliği ile 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesinde yapılacak olan kongreye katılım yüz yüze olacak. Kongrenin teması gelişen teknolojiler ile değişen denetim sistemleri ve kullanıcı arayüzleri dikkate alınarak “Endüstri 4.0 ve Ergonomi” olarak belirlendi.

Bilindiği üzere Ergonomi, “İnsanın anatomik ve antropometrik özelliklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak; yerleşim ve ortam değişkenlerinin etkisi ile oluşan, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik reaksiyonlara göre, insan-makine-ortam uyuşumunun temel kuramlarını araştıran çok disiplinli bir bilim dalıdır.”

Bu bağlamda, 29. Ulusal Ergonomi Kongresi; Tarım, Endüstri, Tekstil, Mobilya, Maden, Sağlık, İş Güvenliği, İnşaat, Gıda, Eğitim, Sanat vb. ilgili tüm sektörleri ve bu sektörler içerisinde yer alan her türlü meslek ya da koşulu inceleyen tüm bilim disiplinlerini kapsamaktadır. Kongrenin hedef kitlesini; sayılan sektörlerin çalışanları, temsilcileri ve akademisyenler oluşturmaktadır.

(Kaynak: UEK)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.