1766 işverene iş kazası veya meslek hastalığı rücu edildi

SGK 2021’de sosyal sigorta alanındaki denetim sonuçlarını yayınladı. Bunların arasında iş kazası ve meslek hastalığı denetimleri de var.

Kurum, kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek ve iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerini yapmak amacıyla sosyal sigorta alanında planlı ve plansız denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

İş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmektedir. Raporlarda, Kurumca sigortalıya ve hak sahiplerine 5510 sayılı Kanunca yapılan veya ilerde yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin Kurumca gerek işverenlere gerekse üçüncü şahıslara ödettirilmesi önerisinde bulunulmaktadır.

2021 yılında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılan denetim sonuçlarına ilişkin sayısal veriler şöyledir:

Denetim Detayı/Tutar Detayı                                                                               Sayı
Denetlenen İşyeri Sayısı                                                                                         9.304
Denetlenen Sigortalı Sayısı                                                                                 101.241
İncelenen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sayısı                                                    2.687
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu İşverene Rücu Sayısı                              1.766
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Üçüncü Kişiye Rücu Sayısı                      607

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*